Meld je hier aan!

Heb je aanvullende vragen? Stuur ons een email!

JA! Ik heb heel veel zin om mee te zingen met het Noordhollands Kamerkoor. Ik hoor binnen 14 dagen na aanmelding wanneer de audities gepland zijn.


Algemene Voorwaarden voor deelname & AVG

De doorgang van koorprojecten van Noordhollands Kamerkoor (NHKK) is mede afhankelijk van het aantal deelnemers. De organisatie van het NHKK heeft het recht om bij onvoldoende deelname een project te annuleren. In geval van annulering door NHKK worden reeds betaalde deelnamefees binnen 14 dagen naar annuleringsbesluit terugbetaald.

Zingen in een kamerkoor is een gedeelde verantwoordelijkheid. Van deelnemers wordt daarom verwacht dat zij aan alle repetities en uitvoeringen deelnemen. Alleen in nadrukkelijk overleg met en na akkoord van de dirigent is afwezigheid bij onderdelen toegestaan. Indien een deelnemer noodzakelijkerwijs meer dan één repetitie en/of één uitvoering moet missen, dan heeft het NHKK op aanwijzing van de dirigent het recht om de deelnemer deelname aan repetities en/of concerten te ontzeggen. In een dergelijk geval hoeft het NHKK de deelnamefee niet terug te betalen.

Deelname wordt toegekend op basis van inschrijving én auditie. Inschrijving is pas als definitief bevestigd zodra de deelnamefee op de rekening van Stichting Canto Chiaro is bijgeschreven. Indien een deelnemer door overmacht van deelname af moet zien, dan heeft de deelnemer tot 1 maand voorafgaand aan de eerste repetitie recht op maximaal 75% restitutie deelnamefee. Tot 14 dagen voor aanvang wordt 50% van de deelnnamefee gerestitueerd. Omdat tot doorgang besloten wordt op basis van het aantal deelnemers kan bij afzegging korten dan 14 dagen voor projectaanvang geen restitutie meer worden verleend.

AVG
Met mijn deelnamebevestiging accepteer ik dat het NHKK gerechtigd is om mijn gegevens te gebruiken om mij op de hoogte houden voor eigen projecten zoals bijvoorbeeld projectvoortgang. Het NHKK zal mijn gegevens nooit beschikbaar stellen aan derden. Ik accepteer dat eventueel beeldmateriaal van concerten en repetities voor promotionele doeleinden van NHKK gebruikt kan worden.